fbpx

Regulamin zapisu do newslettera

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Innotec sp. z o.o. z siedzibą w Reczu, ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000311517, NIP: 594-15-74-888, REGON: 320544235 (dalej: „Usługodawca”). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bestpan.pl. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik oznacza osobę korzystającą z Usługi Newsletter (dalej: „Użytkownik”).
 3. Usługa Newsletter” oznacza nieodpłatną usługę świadczoną przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, polegającą na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji w formie listu elektronicznego o produktach oferowanych przez Usługodawcę oraz podmioty z nim współpracujące, o aktualnych promocjach oraz wydarzeniach itp. (dalej: „Newsletter”). Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usługi Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2.

Aktywacja oraz dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Aby móc skorzystać z Usługi Newsletter Użytkownik powinien mieć dostęp do:
  1. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail).
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. wprowadzić w formularzu dostępnym na stronie internetowej www.bestpan.pl poprawny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, a następnie kliknąć przycisk „zapisz się na newsletter” – kliknięcie przycisku „zapisz się na newsletter” oznacza zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz akceptację postanowień Regulaminu,
  2. potwierdzić prawidłowość podanych danych oraz fakt zapisania się na Usługę Newsletter poprzez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej,
 3. Zapisanie się na Usługę Newsletter jest możliwe również podczas dokonywania na stronie internetowej sklepu www.bestpan.pl rejestracji konta (w zakładce „Moje Konto”) oraz rejestracji Konta Partnera (w zakładce „Zostań partnerem”) poprzez zaznaczenie opcji zgody na otrzymywanie informacji handlowych w postaci mailowej (newsletter), a następnie poprzez potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz fakt zapisania się na Usługę Newsletter poprzez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdym momencie, bez podania przyczyny, dezaktywować Usługę Newsletter, klikając na link o treści „Wypisz się z newslettera” dostępny w treści Newslettera. Dezaktywacja Usługi Newsletter oznacza natychmiastowe wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

§ 3.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Newsletter powinny być kierowane na adres e-mail: reklamacje@bestpan.pl . Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację, oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania takiego adresu, na adres z którego została wysłana reklamacja.

§ 4.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych podanych w formularzu w trakcie zapisywania się na Usługę Newsletter, będą przetwarzane przez Usługodawcę, będącego zarazem Administratorem danych osobowych Użytkowników, w celu prawidłowej realizacji Usługi Newsletter.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej www.bestpan.pl.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu dezaktywacji Usługi Newsletter przez Użytkownika bądź zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 2. Treści zwarte w Newsletterze (w tym zdjęcia, inne elementy graficzne, opisy Produktów) mogą podlegać ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.bestpan.pl.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do dokonywania zmian treści Regulaminu, o czym Usługobiorca poinformuje Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie, o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usługi Newsletter.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.